KİŞİSEL BİLGİLER


EĞİTİM DURUMU

Bildiğiniz Yabancı Diller

İŞ DENEYİMİ

REFERANSLARYukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve yanıltıcı bilgi bulunmadığını onaylar, yanlış bilgi bulunduğu takdirde bunun iş akdimin fesih edilmesi için haklı sebep sayılacağını kabul ediyorum.